Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОБУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА Е-ПДД СИСТЕМОТ ЗА СТАНОИЗДАВАЧИТЕ
Untitled Document

Денеска во големата сала на Општина Охрид во соработка на Секторот
за туризам и ЛЕР и Управата за јавни приходи беше организиранa
презентација на техничките карактеристики на системот за електронско
пријавување на данок како и постапката за регистрација на Е-ПДД
системот и  начинот на изготвувањето на пресметката која е обврска на
физичките лица за секој остварен приход по основ на изнајмување на соби и апартмани.

Имено, со Законот за изменување и дополнување на
данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017), од 1 јануари 2018
година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на
обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на
данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и
данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем
е-Персонален данок 

Согласно измените и дополнувањето на Законот за персонален данок на
доход, воведени се новини во постапката за пријавување и плаќање на
персоналкиот данок на доход за физичките и правните лица. Измените пред
се’ се однесуваат на воведувањето на електронската пресметка за приход
и данок, начинот на нејзиното изготвување и поднесување, како и
укинувањето на годишните и месечните извештаи кои се доставуваа до
Управата за Јавни Приходи. Примената на електронското пријавување и
плаќање на персоналниот данок на доход се врши со најава на системот
e-pdd.ujp.gov.mk. Доколку физичкото лице не е регистрирано на системот,
неопходно е истото да поднесе барање за регистрација до даночната
канцеларија на УЈП. Правните субјекти пак, потребно е да се регистрирани на системот е-Даноци со дигитален сертификат.

Податоците за видот и износот на приходите се внесуваат онлајн и по
извршената проверка за одобрување на пресметката, Управата за Јавни
Прихходи на електронска пошта на обврзникот/подносителот ќе му достави
рекапитулација за утврдување на аконтацијата на данок на доход, заедно
со спецификација за пресметаните износи и збирен налог за плаќање.

Имајќи во вид дека физичките и правни лица станоиздавачи од мал обем се
наши партнери во севкупниот развој на Охрид како врвна туристичка
дестинација, Општината Охрид и Секторот за ТЛЕР сметаат дека ваквите
информативно – едукативни средби се од интерес на сите засегнати
страни, а тоа е причина и во иднина да продолжиме со вакви и слични активности.

Прочитано:  475  пати
Објавено на: 06.07.18

Настани

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Мар 31 Годишнина од смртта на Борис Чипан

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©