Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

::   - 046 / 231-400, web: www.tvm.mk e-mail: vesti@tvm.mk
   - 046 / 262-263, web:  www.ntv.com.mk    e-mail: ntvoh2002@yahoo.com 
   - 046 / 255-050, web: www.moris.com.mk e-mail: tvmoris@yahoo.com
 
 
-

   - 046 / 265-505, web  www.radioohrid.com.mk
                                                             e-mail  radiooh@sonet.com.mk
   - - 046 / 260-078, web  www.superradio.com.mk
                                                               e-mail: superradio@superradio.com.mk
    "24"   web:  www.ohrid24.info
    - - 046 / 256-234  web: www.radiolav.com.mk
   MX - - 046 / 262-101  web: www.mxradio.com.mk
                                                         e-mail: mradio@t-home.mk
 


   OHRIDNET.com - web:  www.ohridnet.com e-mail: contact@ohridnet.com

   OHRIDPOST - web: www.ohridpost.com   e-mail: contact@ohridpost.com

   OHRIDNEWS - web: www.ohridnews.com   e-mail: contact@ohridnews.com

   OHRIDLIVE - web: www.ohridlive.com  e-mail: dcubric@t-home.mk

   24 - web: www.ohrid24.mk   e-mail: ohrid24.mk@gmail.com

   Ohridpress - web: www.ohridpress.com  e-mail: contact@ohridpress.com

   Megastar- web: www.megastar.com.mk  e-mail: contact@megastar.com.mk

   OhridOn - web: www.ohridon.com  e-mail: contac@ohridon.com

   OHRIDTIMES - web: www.ohridtimes.mk  e-mail: ohridtimes@gmail.com

   Lihnid - web: www.lihnid.com  e-mail: redakcija@lihnid.com

   OHRIDSKY - web: www.ohridsky.com  e-mail: contact@ohridsky.com

   EOHRID - web: www.eohrid.com  e-mail: contact@eohrid.mk

   WebOhrid - web: www.webohrid.com  e-mail: contact@webohrid.com
 


,
 

  - , . 078 383722 e-mail: ninaaritonovska@yahoo.com

  - , . 075 453293  e-mail: g_momiroski@yahoo.com

   - 5, . 071 223592 e-mail: sonjarilkovska@yahoo.com 

   - A1-N, . 076 235005  e-mail: miksa20@yahoo.com

  - , . 076 454703 e-mail: rosicagolaboska@yahoo.com

   - , . 070 920 677, e-mail: sasonelo@hotmail.com

    - , . 075 281239  e-mail: miksa20@yahoo.com

    - , . 070 331496 e-mail: dcubric@t-home.mk

  - , . 075 227365, e-mail: kotuseska@yahoo.com

  - , . 078 330943, e-mail: vrencovska@gmail.com

    - , . 075 284508, e-mail: sale555@yahoo.com

  / - -, . /, e-mail: /

  / -
, . /, e-mail: /

  
- . 070 920677  e-mail: sasonelo@hotmail.com

   77 -   . 075 281239 e-mail: miksa20@yahoo.com

   -   . 075 281239 e-mail: miksa20@yahoo.com

   - DW - SBS - - ,  075 337 010, e-mail: milco1jovanoski@yahoo.com
 

Настани

Мај 1 1/ви Мај - празник на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Мај 9 Ден на победата над фашизмот и Ден на ЕУ

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови


360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©