Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Локален совет на млади
Архива на актуелни вести
Локален совет на млади

 E-mail: lokalensovetnamladi@ohrid.gov.mk

Локалниот совет на млади при Општина Охрид е постојано работно тело во рамките на ЕЛС – Општина Охрид. Ова тело е формирано од страна на Градоначалникот на Општина Охрид, д-р Никола Бакрачески на 12 август 2013 год. (Меѓународниот ден на младите).

 

Органи на Локалниот совет на млади при Општина Охрид

• Претседател, м-р Горан Шибаковски

• Потпретседател, Весна Јованоска

• Секретар, Јулијана Настоска

• Лице за односи со јавност, Павел Донески

 

Работни групи во Локалниот совет на млади при Општина Охрид

 • Работна група за образование

• Работна група за младинско информирање

• Работна група за здравство

• Работна група за култура

• Работна група за спорт

• Работна група за младинска политика (партиципација на младите)

• Работна група за подршка при вработување

 

Програмски задачи на ,,Локалниот совет на млади “ за подрачјето на општина Охрид

1. Остварување на поширок општествен интерес на младите;

2. Подобрување на положбата на младите во општината;

3. Застапување на младите;

4. Учество и вклучување во креирањето на младинските политики;

5. Вмрежување и претставување на младите од Охрид на регионално, национално и меѓународно ниво;

6. Информирање на младите луѓе за прашања од нивен интерес и зајакнување на меѓуинституционалната и меѓусекторската соработка во работата со млади;

7. Советодавна и консултативна улога во процесот на селектирање на проекти и програми од интерес за младите од општината и локалните институции;

8. Испитување и согледување на проблемите и потребите на младите;

9. Воспоставување на соработка и координација со органите и телата на други нивоа на власт, а посебно со телата кои ги третираат младите;

10. Зајакнување на капацитетот на членовите и квалитетот на нивната работа како и подршка за младинско организирање и учество;

 

Оперативни задачи на ,,Локалниот совет на млади ’’ за подрачјето на општина Охрид

1. Предлагање на конкретни предлози до Советот на Општина Охрид и институциите кои директно и индиректно се поврзани со младите во Охрид, со цел подобрување на состојбата на младите во областите дефинирани со Локалната младинска стратегија;

2. Советување на општинската администрација и Совет по прашања важни за целокупниот развој на општината, со посебен акцент на младите;

3. Давање препораки за спроведување на активности од страна на локалната власт, здруженијата и младинските организации, утврдени на основа на анализа на проблемите и потребите на младите;

4. Изготвување на редовни извештаи, препораки и заклучоци во приоритетните области на кои ќе се фокусира локалниот совет на млади;

5. Формирање на работни групи по области и приоритети, за потемелно и поефикасно истражување на потребите на младите;

6. Организирање на трибини, дебати, фокус групи и консултации;

 

Активности на Локалниот совет на млади при Општина Охрид

• Акција за собирање на идеи под мотото „Моја идеја, за мојот град да биде вечно млад“ (7-11 октомври 2013 год.)

• Кампања за борба против гладта во соработка со Црвен крст од Охрид (16-22 октомври 2013 год.)

• Претставување на Локалниот совет на млади при Општина Охрид на семинар „Мост меѓу политиката и граѓанското општество - јакнење на учеството на младите на локално ниво“ (9-10 ноември 2013 год.)

• Одбележување на 1 Декември - Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА во заедничка координација со Црвен крст – Охрид, НВО Опција и Центар за јавно здравје од Охрид (1-7 декември 2013 год.) • Работилница за изработка на проекти во соработка со Секторот за туризам и локален економски равој и Одделението за образование при Општина Охрид (5 февруари 2014 год.)


Формулари
Службен гласник
Програми
Информатор
Проекти

Настани

Мај 1 1/ви Мај - празник на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Мај 9 Ден на победата над фашизмот и Ден на ЕУ

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©