Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Основни податоци :: Настани
Туризам
Настани

П Р О Г Р А М А
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО 2019 год.

Со  Програмата  за  одбележување  празници и манифестации во  2019 година на  подрачјето на општина Охрид   ќе се  одбележат  следните   празници и манифестации :

Празници на  централно и локално ниво

ЈАНУАРИ

06.01 2019  

- Верска манифестација: Бадникова литија - свечена поворка за навестување на Христовото раѓање

Носител: Здружение за грижа и воспитување на деацата Охрид, Комисија за одбележување празници и манифестации

13.01.2019 година

- Прослава на Василица

Носител:  Месни заедници во  соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации

19.01.2019 година

- Богојавлјение-Водици

Носител: МПЦ организатор  Богојавление  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.01.2019 година

- Свети Сава  празник  на српската заедница

Носител: Српската заедница   во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

МАРТ

07.03.2019 година

- Ден на албанската просвета

Носител:  ОУ „Братство Единство“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.03.2019 година

- Меѓународен ден на жената

Носител:  Повеќе  институции и  здруженија

22.03.2019 година

- Светски ден за заштита на водите

Носител: ЈП Проаква, ЕКО друштва.

АПРИЛ

07.04.2019 година

- Светски ден на здравјето

Носител: Локалната  самоуправа, здравствени и образовни институции, „Црвен крст“ и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.04.2019 година

- Меѓународен ден  на Ромите

Носител: Ромска заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

01.05.2019 година

- Меѓународен  ден на трудот

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

07.05.2019 година

- Ден на Службата за безбедност

Носител:  СВР – Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

09.05.2019 година

- Ден на ЕУ

Носител: Сектор за туризам и локален економски развој, образовни институции во соработка со   Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.05.2019 година

- Ден на пожарникарите

Носител:  ПП бригада  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.05.2019 година

 - Национален ден на Власите

Носител: Влашка етничка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

24.05.2019 година

- Ден на сесловенските просветители

Носител:  образовни институции, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.05.2019 година

- Светски ден на  борба против пушењето

Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУНИ

05.06.2019 година

- Ден на екологијата

Носител: Еколошки друштва,  во соработка со  локалната   самоуправа, ЈП Охридски комуналец

21.06.2019 година

- Ден на Охридското езеро

Носител:  Општина Охрид, Општина Поградец, Општина  Струга,Невладини  организации  од  трите градови, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУЛИ

03.07.2019 година

- Свети  Наум Охридски Чудотворец

Носител: Комисијата  за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

02.08.2019 година

- Илинден- Ден на Републиката

Носител: Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

09.08.2019 година

 - Свети Климент Охридски - летен

Носител: институции, невладини организации и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

15.08.2019 година

- Ден на  граничарите

Носител:  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.08.2019 година

- Ден на  АРМ

Носител:  АРМ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

08.09.2019 година

- Ден на независноста на Република Македонија

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.09.2019 година

- Меѓународен ден на мирот

Носител: Сојуз  на  борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.09.2019 година

- Меѓународен ден без автомобили

Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

28.09.2019 година

- Меѓународен ден на Бошњаците

Носител: Бошњачка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ОКТОМВРИ

07.10.2019 година

- Европски ден на туризмот

Носител: Туристички здруженија во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.10.2019 година

- Ден  на  народно  ослободителното востание  на Македонија 

Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.10.2019 година

- Ден  на македонската револуционерна борба

Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

НОЕМВРИ

07.11.2019 година

- Ден на  ослободувањето  на Охрид

Носител: Сојуз на борци, ЈП Охридски  комуналец, Детска градинка Јасна Ристеска, МЗ Рамне, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.11.2019 година

- Ден на  албанската азбука

Носител: албанска заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

29.11.2019 година

- Меѓународен  ден на децата

Носител: Детски градинки и образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

03.12.2019 година

- Светски  ден на лицата со хендикеп

Носител: Здруженија на лица со хендикеп и други здруженија и институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.12.2019 година

- Свети Климент Oхридски – Патрон на  Охрид

Носител: ОСУ и ОУ Свети Климент Охридски,НУ Центар за култура, НУ Градска библиотека, НУ Завод и Музеј, Детска градинка во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.12.2019 година

- Меѓународен  ден на човековите права

Носител: Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.12.2019 година

- Меѓународен  ден  на планините

Носител: Планинарски и еколошки  друштва, образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.12.2019 година

- Ден на  настава на турски јазик

Носител: Турска  етничка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.12.2019 година

- Дочек на Нова Година

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

 

Годишнини и манифестации

ЈАНУАРИ

05.01.2019 година

- Патронен празник на ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски"

Носител: ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

14.01.2019 година

- Всиличарски карневал -  с.Куратица

Носител:   Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата 

ФЕВРУАРИ

06.02.2019 година

- Годишнина од смртта на Григор Прличев

- Културна манифестација: „Прличеви Беседи

- Патронен празник ОУ „Григор прличев“

Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев соорганизатор со Локалната самоуправа, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

09.02.2019 година

- Годишнина од смртта на Кирил Прличев

Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.02.2019 година

- Годишнина од смртта на гемиџијата Марко Бошњаков

Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

МАРТ

18.03.2019 година

- Јубилеј: 185 години од раѓањето и 110 години од смртта на Кузман Шапкарев

Носител:    Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.03.2019 година

- Патронен празник на ОУ „Живко Чинго“

Носител: ОУ „Живко Чинго“  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

25.03.2019 година

- Годишнина од смртта на Методи Патче

Носител: ОМУ „Методи Патче“ во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.

31.03.2019 година

- Годишнина од смртта на Борис Чипан

Носител: Завод и музеј – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

АПРИЛ

24.04.2019 година

- Годишнина од смртта на Христо Узунов

- Патронен празник на ОУ "Христо Узунов"

Носител: ОУ Христо Узунов во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

09.05.2019 година

- Годишнина  од победата над фашизмот

Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.05.2019 година

- Патронен празник  на ОУ „Ванчо  ННиколески“

Носител:  ОУ „Ванчо  Николески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.05.2019 година

- Јубилеј: 140 години од раѓањето на Коста Абраш

Носител: Завод и музеј, Печатница Коста Абраш во соработка со Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања награди и признанија.

ЈУНИ

29.06.-04.07.2019 година

- Меѓународен филмски  фестивал

Носител: Министерство за култура на РМ , ЕЛС Охрид , НУ Центар за култура и Амбасадата на Република Франција во РМ

ЈУЛИ

06.-11.07.2019 година

- Балкански  фестивал

Носител:  Министерство за култура во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

06.07.2019 година

- Годишнина од формирањето на првата востаничка чета во с. Велгошти

Носител:  Месна заедница Велгошти и  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.07-02.08.2019 година

- Едриличарска регата

Носител:  Едриличарска регата во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

13.08.2019 година

- Годишнина од смртта на Живко Чинго 

- Културна манифестација „Вечер на Живко Чинго“

Носител: Министерство за култура на РМ, ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, градска библиотека Григор Прличев, ОУ Живко Чинго, Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

15.08.2019 година

- Годишнина од смртта на Коста Шахов

Носител: Здружение на новинари на Република Македонија, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

17.08.2019 година

 - Поетска  ноќ во  Велестово

Носител: Здружение Поетска ноќ Велестово”, Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23-27.08.2019 година

- Меѓународен хорски фестивал

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

25.08.2019 година

- Охрид  фест„Охридски трубадурии“

Носител: Охридски трубадурии- Охрид фест,Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

 12.09.2019 година

- Годишнина од Охридското востание

Носител: Комисијата  за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

19.09.2019 година

- Јубилеј : 150 години од раѓањето и 105 години од смртта на Стефан Јакимов Дедов

Носител: Библиотека “Григор Прличев”,Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

ОКТОМВРИ

06.10.2019 година

- Годишнина  од смртта на  Цар Самоил

Носител:     Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.10.2019 година

- Патронен  празник на  ОУТУ „Ванчо Питошески“

Носител:  ОУТУ „Ванчо Питошески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

21.12.2019 година

- Патронен празник на ОУ „Кочо Рацин“

Носител:  ОУ „Кочо Рацин“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.12.2019 година

- Јубилеј: 95 годишнина од смртта на Петар Чаулев

Носител: Завод и музеј – Охрид, Државен историски архив – п.е Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.


Настани

Фев 27 Годишнина од смртта на гемиџијата Марко Бошњаков

Мар 7 Ден на албанската просвета

Мар 8 Меѓународен ден на жената

Календар на настани

Актуелни информации


ПРОГРАМА: „ПРЛИЧЕВИ БЕСЕДИ“


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©