Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Основни податоци :: Статистички податоци
Статистички податоци
Статистички податоци
Почитувани,
Секојдневно имате потреба од нови сознанија и соочени сте со постојано или повремено користење информации кои треба да ги збогатат Вашите сознанија, но и да го олеснат процесот на одлучување. Ако сте барале информации на други места и не сте успеале да ги најдете, сега се наоѓате на вистинското место.
За сите информации кои Ви се потребни и не можете да ги најдете на друго место, слободно обратете се до Регионалното одделение за статистика - Охрид, каде што Ви стоиме на располагање. Нашата мисија е да обезбедиме објективни статистички информации и анализи на корисниците кои се потребни за поддршка на демократските процеси во земјата, подобрување на процесот на одлучување и истражувачката работа.
Со овие услуги, за подготовка на податоци според потребите на корисниците, Државниот Завод за статистика, а со тоа и Регионалното одделение за статистика - Охрид, обезбедува:
  • најбрза подготовка на информациите од тим на експерти;
  • ажурни и релевантни статистички податоци и информации;
  • консултација и стручна помош на секој корисник за подобро користење на податоците;
  • доставување податоци на македонски и на англиски јазик и на различни медиуми: хартија, е-mail, факс, CD-ROM и дискета.

Нашите податоци говорат дека според резултатите од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија - 2002г., бројот на вкупното население во општина Охрид изнесува 55.749 жители, од кои според националната припадност 85% се изјасниле како Mакедонци, а останатиот дел го сочинуваат Aлбанци, Tурци, Срби, Власи, Роми и други, кои живеат во 16.012 домаќинства и поседуваат 28.437 станови.
Охрид располага со 180 угостителски објекти и 60 капацитети за сместување.
Од источната страна на градот се издигнува Националниот Парк - Галичица, со својот највисок врв Кота од 2.582м.

Бисерот на Охрид - Охридското Езеро е со површина од 358км2, од кои 118,9км2 припаѓаат на Албанија, со надморска висина од 695м и со најголема длабочина од 286м. За детални и голем број статистички информации за општина Охрид и пошироко, имате голем број статистички публикации и соопштенија кои Ви се на располагање во Регионалното одделение за статистика, а може да ги користите и контакт телефоните:046/231-240; 046/231-280.

Доколку вашите потреби се од пошироки размери и Ви требаат податоци за поширокиот регион и Република Македонија, на располагање Ви е и нашата Веб-страница:
www.stat.gov.mk

Основни статистички податоци

Извори на податоци:

  • Државен завод за статистика, книга XIII, Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002
  • Државeн завод за статистика на РМ
  • Хидробиолошки завод - Охрид
Број на жители:
Според пописот од 2002:
националност

вкупно население

55749 жители

Македонци
Албанци
Турци
Власи
Роми
Срби
други

47344 (85%),
2962 (5,3%)
2268 (4%)
323 (0.5 %)
69 (0,1%)
366 (0,6%)
2388 (4,2%)
старосна структура

вкупно население

55749 жители

0-4
 5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
 80-84
85+
непознато

2825
3428
3947
4394
4501
4067
3917
3906
4433
4313
4073
2870
2647
2480
1836
1280
608
212
12

мажи жени

вкупно население

27598жители

вкупно население

28151жители

0-4
 5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
 80-84
85+
непознато

1454
 1759
 2028
 2182
 2225
 2021
 1942
 1959
 2249
 2217
 1991
 1410
 1278
 1161
 786
 588
 251
 93
 4

0-4
 5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
 80-84
85+
непознато 

1371
 1669
 1919
 2212
 2276
 2046
 1975
 1947
 2184
 2096
 2082
 1460
 1369
 1319
 1050
 692
 357
 119
 8


Површина:

копнен дел
 жители
Број на населени места :

 
 

203км2
256 на км2
14 населби (не се вклучени 5 приградски населби)
5 села со помалку од 300 жители
6 села со средна големина
4 населби со повеќе од 800 жители

Местоположба:
југозападен дел на Македонија, лоциран на североисточниот брег на Охридското Езеро, чија 1/3 припаѓа на Р.Албанија;

надморска височина
латитуда
лонгитуда

695м - 800м
41º 07'
20º 48'

Охридско Езеро:

старост
макс.длабочина
средна длабочина
површина на езерото
надморска висина
должина
ширина
проѕирност на водата
летна макс. тем. на водата

4 - 10 мил. години
286м
151м
358км2
695м
31км
15км
22м
24 - 25°С

Клима:
МИКРО КЛИМА:
МОДИФИЦИРАНА СРЕДОЗЕМНОМОРСКА - УМЕРЕНО КОНТИНЕНТАЛНА
(поради високите планини - 2000м и надморската височина 695м има и планинска клима )
110 км од Јадранско Море

просечна годишна температура
просечна зимска температура
просечна летна температура
инсолација

11°С
2.7°С
19.6°С
2300ч. годишно
Грб и знаме
Пријателски и збратимени градови
Општински празник
Статистички податоци
Историја за Охрид
Настани

Настани

Апр 24 Јубилеј: 140 години од рагањето на Христо Узунов и Патронен празник на ОУ "Христо Узунов"

Мај 1 Меѓународен ден на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©