Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Образование и наука :: ОЕМУЦ "Св.Наум Охридски" - Охрид
ОУ "Братство Единство" - Охрид
ОЕМУЦ "Св.Наум Охридски" - Охрид
Во своето 37-годишно постоење и развој ЕМУЦ "Св. Наум Охридски" - Охрид бележи неколку фази:
     - Формирање на Центарот, во есента 1966год. со 4 паралелки од металска струка, опфатени 140 ученици и 8 вработени во Центарот.
     - 1970/71 поради големиот интерес и потребите на охридското стопанство верифицирана е паралелка за машински техничари, а во 1973 и паралелки од трет и четврт степен од електротехничката струка, и со тоа се врши и промена на името од Металски во Електромашински Центар.
- Учебната 2003/04 има 33 паралелки, 738 ученици во електротехничката и машинската струка и 72 вработени.

Центарот е добитник на Седмоноемвриската награда во 1987 год. - највисоко признание на Охрид, а во 1990 година прогласен е за најуспешен Центар.
Центарот учествуваше во проектот "Економско образование за млади" организирано од страна на Бирото за млади.

Во рамките на проектот на ГТЗ и Бирото за развој на образованието, ЕМУЦ " Св.Наум Охридски " се здоби со опрема за електротехничката струка. Во новата лабораторија се наоѓаат девет работни маси за 18 ученици, во кои можат да се изведуваат вежби од:
     1. електрични инсталации:
          - систем со кутии;
          - назидни инсталации;
          - систем со откривање на грешки;
     2. електромоторни погони (трофазни и монофазни асинхрони мотори),
управувани со контакторски кола и сигнализација.
     3. систем со куфери вежби од електроника.

Исто така во употреба е во употреба е новиот кабинет за сметачка техника и автоматика, опремен со дваесет компјутери Pentium 4, донација од кинеската влада.

Машинскиот смер располага со работилница опремена со машини, алати и помагала за изведување на практична настава од профилите: металостругар, металоглодач, алатничар, бравар и сл.

ЕМУЦ " Св.Наум Охридски " во текот на своето работење одржува контакти и соработува скоро со сите претпријатија во општината Охрид. Од електротехничката струка особено се издвојува соработката со АД " EMO " - ОХРИД како и некои приватни фирми, каде се одвива и дел од практичната настава.

Исто така во ЕМУЦ " Св.Наум Охридски " со V-степен на образование се здобиваат вработени лица од други фирми со кои училиштето соработува.

Од машинската струка дел од практичната настава се изведува во претпријатијата АД "Алатница", АД "АГП" и др., а механичарите практичната настава ја изведуваат во приватните автосервиси во Охрид.

Електротехничка струка
     »» Образовни профили за четиригодишно образование
          • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
          • Електротехничар за електроника и телекомуникации
          • Електротехничар-енергетичар
     »» Образовни профили за тригодишно образование
          • Електромеханичар
Машинска струка
     »» Образовни профили за четиригодишно образование
          • Машинско-енергетски техничар
          • Машински техничар за НУМА (стара програма)
          • Машински техничар за механизациски машини и возила (стара програма)
          • Машински техничар
     »» Образовни профили за тригодишно образование
          • Автомеханичар
          • Заварувачи

ОУТУ "Ванчо Питошески" - Охрид
ОЕМУЦ "Св.Наум Охридски" - Охрид
ОСО "Св.Климент Охридски" - Охрид

Настани

Мај 1 1/ви Мај - празник на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Мај 9 Ден на победата над фашизмот и Ден на ЕУ

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©