ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ КАРТИЧКИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД ГРАДОТ

Врз основа на утврдениот режим на сообраќај за стариот дел од град Охрид и Правилникот за издавање на картички за движење на моторни возила во стариот дел на град Охрид, а со цел граѓаните на овој дел од градот непречено да се движат – Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици ги известува граѓаните од … Продолжи со читање ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ КАРТИЧКИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД ГРАДОТ