ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ (КАТЕГОРИЈА 1) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година и Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии (Категорија 1) на подрачјето на општина Охрид, со бр.08-7805/8 од 08.06.2022 година, општина Охрид објавува:           ЗАВРШЕН !     … Продолжи со читање ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ (КАТЕГОРИЈА 1) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА