ЛОКАЛЕН СОВЕТ НА МЛАДИ

Контакт: Петар Бакалов, службеник за млади на Општина Охрид

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 137

E-mail: bakalovpetar7@gmail.com

Архива на објавени документи

ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ОХРИД

СПИСОК НА ДЕЛЕГАТИ И ЗАМЕНИЦИ ДЕЛЕГАТИ

ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ

Големина на фонт