ПРОГРАМИ

Советот одобрува програми за работа на јавните служби, установи и претпријатија што ги основа или кои вршат работи од надлежност на Општината. Ако Советот не одобри програма, тогаш формира работно тело кое заедно со претставници на подносителот на програмата ги усогласуваат ставовите.

 

  • ПРОГРАМИ 2022:

 

Архива на објавени програми:

(Програмите кои се објавени на општинската веб страница можат да се погледнат во Одделението за правни работи – истите можете да ги добиете доколку се обратите во Секторот односно Одделението за правни работи или на sovet@ohrid.gov.mk)

Големина на фонт