Вицепремиерката за економски прашања во Република Северна Македонија, Мила Царовска, денеска беше во работна посета на Охрид во рамки на која во ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ се запозна со условите за спроведување на дуалното образование во овој образовен центар.

Во придружба на заменик градоначалникот на Охрид Ристо Николески, директорот на училиштето Сашо Недески, претставници од Дирекцијата на германското стопанство, фирмите „ОДВ Еелектрик“, „Костал“  и „ЛТХ –Лераница“,  вицепремиерката Царовска направи увид на кабинетите во кои се реализира практична настава. Таа беше информирана дека учениците кои следат настава според програмите за дуално образование за тхничар за мехатроника веќе изведуваат феријална пракса во трите компании, „Костал“, „ЛТХ – Леарница“ и „ОДВ – Електрик“.  Феријалната пракса се изведува за време на летниот распуст на учениците и трае 2-3 седмици.  Редовната практична настава во истите компании во текот на учебната година се спроведува во втора, трета и четврта година. Заеднички беше заклучено дека мора да постои поголема синергија помеѓу образовните институции и фирмите- обучувачи на ученици како и да има повеќе практични часови на сметка на теоретските, односно да се приближуваме кон германскиот дуален образовен систем со цел да имаме поквалификувана работна сила.

Системот на дуално образование е еден вид јавно-приватно партнерство помеѓу стручните училишта и компаниите, а е координирано од Делегацијата на  германското стопанство во Македонија. Дуалното образование е единствен образовен систем кој ги комбинира содржините кои се предаваат на училиште со практична обука во компанијата.  Со тоа на компаниите ќе се им се овозможи да вработат квалификувани работници со соодветни вештини, а учениците ќе имаат можност да бидат обучувани од сертифицирани  ментори од компаниите во простории за обуки каде се симулираат вистински работни околности . На овој начин младите ќе се здобијат со практични знаења, работно искуство и на крајот со завршување на програмата, ќе се стекнат со диплома за завршено средно стручно образование и сертификат од Делегацијата на германското стопанство во Македонија.