ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2021

Прашалникот го пополнувам како: (подолу изберете/селектирајте и Урбана односно Месна Заедница)


Gravatar Image

На која Урбана заедница припаѓате?


Gravatar Image

На која Месна заедница припаѓате?


Gravatar Image

Вашиот предлог е од областа на:


Gravatar Image

Ваши контакт информации


Gravatar Image

Предлог / Идеа


ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2021
*Пријавете проблем доколку се случи при испраќање на прашалникот:
E-mail: odnosisojavnost@ohrid.gov.mk