Врз основа на утврдениот режим на сообраќај за стариот дел од град Охрид и Правилникот за издавање на картички за движење на моторни возила во стариот дел на град Охрид, а со цел граѓаните на овој дел од градот непречено да се движат – Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици ги известува граѓаните од стариот дел од градот дека во тек е  пререгистрација на постоечките картички кои ги исполнуваат условите согласно Правилникот.

За навремена и ефикасна пререгистрација на постоечките картички, а со цел непречено движење  во овој дел од градот се молат  сите жители во што пократок рок  да се пријават во Општина Охрид и при тоа со себе да ја носат потребната  документација со што би отпочнало нормално функционирање на системот.