Со средства од буџетот на Општина Охрид се врши изградба да потпорни ѕидови во Кошишта и Месокастро. Зафатот има за цел статичка стабилизација на земјиштето, како и подобрена безбедност на околните индивидуални станбени објекти. Изведувач на активностите е фирмата „Бокоп“.

Исто така, со средства од опшинскиот буџет изградена е нова пешачка патека покрај стариот пат за Струга, на делот што води кон Извидничкиот центар во населба Даљан. Претходно во комуникација со жителите од оваа населба, местото беше детектирано како критична точка за движење на пешаци. Поплочени се околу 1000 метри квадратни, односно 510 метри должина и 2 метри ширина.