Градоначалникот Константин Георгиески,  оствари средба со претставниците на Здружението за борба против мозочен удар „Мозочен удар“. Претставниците на Здружението на градоначалникот накратко му го презентираа проектот „Квалитетно здравство“, чија цел е подобрување на здравствените услуги преку олеснување на пристапот на болните до здравствените услуги, набавка на медицинска опрема и медицинско возило.

Здружението за исполнување на овие цели организира караван во регионот на Југозападна Македонија низ сите населени места како  и далечните рурални обласи. Населението во тек на акциите ќе има можност да се едуцира преку организација на предавања од страна на активисти на здружението но и да се прегледа, односно ќе се вршат прегледи на шеќер, холестерол, триглицериди во крв, егк преглед , проверка на крвен притисок и секој посетител ќе има можност за индивидуална консултација со невролог.

Градоначалникот ја изрази подготвеноста општина Охрид да даде свој придонес во реализацијата на зацртаните активности на Здружението.