КИРИЛ ПЕЦАКОВ
ГРАДОНАЧАЛНИК

КИРИЛ ПЕЦАКОВ

ГРАДОНАЧАЛНИК

Otcet_2023
Otcet_100_dena_2022-1

Роден на 06.07.1985 во Охрид. Основно и средно образование завршува во Охрид, а високо образование завршува на Стоматолошкиот факултет „Св. Пантелејмон“ Скопје. Специјализира на Стоматолошкиот факултет „Св. Пантелејмон“ Скопје и се стекнува со називот Специјалист по детска и превентивна стоматологија.

Во два мандати е дел од Советот на Општина Охрид од 2009 – 2013 и од 2017 – 2020. Од 2020  до 2021 година е пратеник во Собранието на Република Македонија.

Од 31.10.2021 година е градоначалник на Општина Охрид.

Тој е сопруг и татко на две малолетни деца.

ПРЕГЛЕД НА ПРЕТХОДНИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ / ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник / претседател

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕСКИ

5 мај 2019 – 30 октомври 2021

ЈОВАН СТОЈАНОСКИ

20 октомври 2017 – 15 декември 2018

НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ

8 април 2013 – 20 октомври 2017

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ

13 март 2005 – 8 април 2013

НИКОЛА НАУМОВ

10 септември 2000 – 13 март 2005

НИКОЛА МАТЛИЕСКИ

19 декември 1996 – 10 септември 2000

БЛАГОЈА СИЛЈАНОСКИ

22 јануари 1991 – 19 декември 1996

ИЛИЈА НЕЛОСКИ

14 април 1988 – 22 јануари 1991

ДИМИТАР ЗАРЧЕ

14 април 1986 – 14 април 1988

ЈАНЕ АНГЕЛОСКИ

13 април 1984 – 14 април 1986

МИРЈАНА ТРПЕНОСКА

22 ноември 1983 – 13 април 1984

КЛИМЕ НАНЕСКИ

13 април 1982 – 22 ноември 1983

ЉУБЕН БАТКОСКИ

23 април 1974 – 13 април 1982

МИЛЧО БАЛЕСКИ

11 април 1969 – 23 април 1974

ЈАКИМ СПИРОСКИ

1 февруари 1965 – 11 април 1969

НИКОЛА ГОРИЧАН

1 август 1959 – 1 февруари 1965

АТАНАС ИЉОСКИ

25 јуни 1957 – 1 август 1959

БЛАГО ШАПКАР

18 август 1954 – 25 јуни 1957

СПАСЕ КУЉАН

7 јануари 1953 – 18 август 1954

БЛАГО ШАПКАР

19 април 1952 – 7 јануари 1953

НИКОЛА АЛЕКСОСКИ

21  јули 1950  – 19 април 1952

ЉУБЕН ЧЕКРЕЏИ

26 мај 1950 – 21 јули 1950

ПЕРЕ РУПЕ

5 јануари 1950 – 26 мај 1950

БЛАГО ВОЈДАН

16 април 1949 – 5 јануари 1950

НИКОЛА АЛЕКСОСКИ

26 октомври 1947 – 16 април 1949

КЛИМЕНТ АРНАУДОВ

16 април 1947 – 26 октомври 1947

СМИЛЈАН НАУМОСКИ

30 април 1945 – 16 април 1947

СТАВРЕ ФИЛИПЧЕ

24 ноември 1944 – 30 април 1945

ЃОРЃИ  ГРУПЧЕ

7 ноември 1944 – 24 ноември 1944

Истражил и составил, м-р Димитар Смилески