По однос на објавениот повторен јавен повик за граѓански организации за поднесување на предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен балкан (RELOAD2), што Општина Охрид го објави на16.06. 2023 година, ги објавуваме деновите за менторство и потребните документи:

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН2 (RELOAD2)