Градоначалникот на Општина Охрид, Кирил Пецаков, денеска ги донесе решенијата за доделување на финасиски средства во областа на спортот, по претходно распишаните јавни повици:

РЕШЕНИЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИ ТЕРЕНИ НА ЈП „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ ОХРИД ЗА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА, СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ И НАСТАНИ

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМИ ОД СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ, СПОРТИСТИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМИ ОД СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ, НАСТАНИ И ПРОЕКТИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМИ ОД СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ЗДРУЖЕНИЈА