Пешачи  со нас

Walk  with us

EUROPEAN  MOBILITY  WEEK

16   – 22  Септември  2019 год.

Програма на Општина Охрид

 

  • Понеделник 16.09.2019   10:00 – 11:30 ч.

Порака од најмладите „ Рака за рака “ – прошетка на деца од предшколска возраст, при што ќе биде затворен за сообраќај дел од ул. „Македонски Просветители“  од пресек со ул. „ Партизанска“   до пресек со ул.„ Коста Абраш“;

 

  • Вторник 17.09.2019     10:30 – 12:00 ч.

Промоција на проектот кој е во соработка со ЗЕЛС и ГИЗ  „ Паркинзи за велосипеди“ – на девет локации во Охрид ќе бидат поставени паркинзи за велосипеди;

 

  • Среда 18.09.2019   од  12:00 ч.

Промоција на Планот за одржлива урбана мобилност ( ПОУМ на град Охрид ) – во просториите на Општина Охрид ;

 

  • Четврток 19.09.2019    11:30 – 13:00

Реализација на  проектот  „ Паркирај го автомобилот – прошетај со нас“ – пешачење низ централно градско подрачје;

 

  • Петок 20.09.2019    11:00  – 12.00 ч.

Реализација на проектот „ Исклучи го моторот  и вози велосипед“ – велосипедско дефиле  низ повеќе улици  во централното градско подрачје на Охрид;

 

  • Сабота 21.09.2019 од 11:00 – 14:00 ч.

„Промени се – паркирај правилно и прописно“  – централно градско подрачје, ќе бидат поделени флаери за подигање на свеста  кај возачите за опасностите   кои  може да бидат предизвикани од неправилно паркираните возила кои можат да ги доведат во опасност децата, лицата со хендикеп,  велосипедистите како и сите останати учесници во сообраќајот.

 

  • Недела   22.09.2019 година 

Реализација на проектот „ Светски ден без автомобили“ – затворени улици за сообраќај низ централно градско подрачје на град Охрид.