Советот на општина Охрид на денешната седница ги прифати предложените одлуки за давање согласност на одлуката за поделба на МЈП „ Проаква“ – Струга со раздвојување со основање и раздвојување со превземање (комбинирана поделба) ,за давање согласност  на одлуката за усвојување на планот за поделба на МЈП „ Проаква“- Струга и склучување на спогодба за присоединување кон ЈП „ Колекторски систем“ – Скопје преку комбинирана поделба-  раздвојување со основање и раздвојување со превземање и за поделба на МЈП „ Проаква“- Струга преку комбинирана поделба- со раздвојување со основање и раздвојување со превземање.