Советот на општина Охрид, денес, ја одржа четириесет и деветтата седница со единствена точка на дневен ред Предлог одлука за  намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Охрид во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). Советниците едногласно ја прифатија одлука.

По исцрпување на дневниот ред заврши четириесет и деветтата седница на Советот на општина Охрид.