Ве известуваме дека на ден  04.10.2021 година  (понеделник) во  11.00 часот  ќе се  одржи  66-тата свечена  седница на Советот на општина Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка  Ангелоска