Денеска започна реконструкцијата и проширувањето на сообраќајницата која поминува низ поранешната касарна „Михајло Апостолски“ . Должината на новата улица е 480 метри, а градежните активности се очекува да завршат за неколку дена. Улицата, која ќе добие нова сигнализација и осветлување  видно ќе го растовари сообраќајот од населбите „Радојца Новичиќ“, „Долно Лакочереј“ , „Горно Лакочереј“ и „Орман“ кон централното градско подрачје.

Со реконструкцијата улицата ќе биде ставена во функција и ќе биде од голема корист за жителите на градот.