Согласно Јавниот повик за финансиска поддршка на граѓанска организација која координира центар на територија на Општина Охрид кој згрижува и третира деца со атипичен развој за финансика поддршка се избира Здружението за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој „Во мојот свет“

 

ИЗБРАНА ГРАЃАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА КООРДИНИРА ЦЕНТАР НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД КОЈ ЗГРИЖУВА И ТРЕТИРА ДЕЦА СО АТИПИЧЕН РАЗВОЈ

 

 

 

 

Поврзани вести: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКA ОРГАНИЗАЦИJA КОJA КООРДИНИРА ЦЕНТАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД КОЈ ЗГРИЖУВА И ТРЕТИРА ДЕЦА СО АТИПИЧЕН РАЗВОЈ