Жири комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби и изврши избор на најдобрите литературни и ликовни трудови.

 

Од пристигнатите литературни творби награди освоија :

  • Прва награда во висина од 7.000,00 денари Ели Џајкоска, VII одделение од ПОУ„ Григор Прличев“ нас. Рача  Охрид
  • Втора награда во висина од 5.000,00 денари, Симона Димитриеска IX одделение, од ОУ„ Кочо Рацин “ , Охрид  
  • Трета награда во висина од 3.000,00 денари, Дарја Аполеска, VII  одделение, од ОУ„ Ванчо Николески“, с. Косел, Охрид

 

           Од пристигнатите ликовни творби награди освоија :

  • Прва награда во висина од 7.000,00 денари Јана Ристеска, III одделение, од ОУ „Св. Наум Охридски“, с. Пештани, Охрид
  • Втора награда во висина од 5.000,00 денари Семра Ајдар, VIII одделение, од ОУ„ Братство Единство “ , Охрид  
  • Трета награда во висина од 3.000,00 денари Елена Чулческа , VII  одделение , од ОУ„ Ванчо Николески“с. Лескоец , Охрид        

 

Се молат наградените ученици во придружба на родител да достават трансакциски сметки во Одделението за заштита и влијание врз животната средина при Општина Охрид , на ул. Димитар Влахов  бр.57, Охрид, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот.