Жири комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби по објавениот конкурс „Есенските градини со златни бои грст плодови ставаат во дланките твои“ и ги избра најдобрите трудови.

Од пристигнатите литературни творби награди освоија:
  1. Прва награда во висина од 7.000,00 денари  Софија Милевска , VIII одделение од ОУ „Григор Прличев “ Охрид
  2. Втора награда во висина од 5.000,00 денари, Симона Димитриеска VI оддение, од ОУ „Кочо Рацин“ , Охрид
  3. Трета награда во висина од 3.000,00 денари, Филип Гиноски, VI одделение, од ОУ „Христо Узунов “, Охрид
Од пристигнатите ликовни творби награди освоија :
  1. Прва награда во висина од 7.000,00 денари  Лука Пуцоски, II одделение, од ОУ „Григор Прличев“,  Охрид
  2. Втора награда во висина од 5.000,00 денари Петар Илоски, V  одделение, од ОУ „Кочо Рацин“, Охрид
  3. Трета награда во висина од 3.000,00 денари Иван Теслоски , II одделение , од ОУ „Григор Прличев“ Охрид

Се молат наградените ученици во придружба на родител да достават трансакциски сметки во Одделението за заштита и влијание врз животната средина при Општина Охрид , на ул. Димитар Влахов  бр.57, Охрид, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот.