Екипи на ЈП “Градски Гробишта“ деновиве спроведоа акција  на ископување и уредување  на канали за одведување  отпадни води во село Куратица. Наредниов период овој проект ќе се реализира и на неколку други локации на територијата на Општина Охрид со цел да се избегне проблемот на поткопување на патиштата  што го предизвикуваат  отпадните води.

Проектот е  поддржан и финансиран од Општина Охрид.