На 03.05.2023 година (среда) ќе се изврши теристична дезинсекција против ларви од комарци на територија на Општина Охрид на површина од 500 хектари. Се работи за реализација на првиот дел од ларвицидниот третман во рамки на годишниот план за дезинсекција.

Активностите се одвиваат согласно склучениот Договор за набавка на услуга за превентивна дезинсекција против возрасни комарци и ларви  од комарци во соработка со Министерството за транспорт и врски. Прскањето ќе го спроведе Центарот за јавно здравје од Охрид.