ЈП „Градски гробишта“ периодов доставува сметки за  гробарина за 2024 година по реоните 001, 002, 003 и 004. 

Од претпријатието информираат дека доколку од одредени причини жителите со адреси на живеење  од горенаведените реони се уште не добиле сметки  за истото да се јават на тел. број 075 312 268.