Поради одржување на  претстојната NATO EADRCC (Евроатлански центар за координација на одговор при катастрофи) меѓународна вежба, која преку Владата на Република Северна Македонија – Центарот за Управување со Кризи, ќе се реализира во Општина Охрид, во периодот од 20-25.09.2020 година, ќе биде целосно затворена за сообраќај  ул. „ Кленоец “ во делот кој поминува низ Касарна и тоа во период од 17.09.2021 година до 24.09.2021 година.

Се молат сите учесници во сообраќајот за одбегнување на овој дел од улицата со што би се избегнале застои во сообраќајот на околните улици.