ИНФОРМАТОР

Тука ќе ги најдете информациите од делокругот на општинската администрација и контакти кои ќе ја олеснат вашата комуникација.

  • [Кликнете на соодветниот наслов и во полето одберете го потребниот линк односно информација… Насловите пред кои стои знакот „∞“ се линковски поврзани до соодветните страници…]
ПРИЕМ НА ГРАЃАНИ
  • ГРАДОНАЧАЛНИК

СЕКОЈ ПЕТОК СО ПРЕТХОДНО ЗАКАЖУВАЊЕ

тел.: +389 46 262 492
+389 46 262 493
+389 46 279 520
+389 46 262 469

Е-mail: gradonacalnik@ohrid.gov.mk

ПРИЕМ НА ГРАЃАНИ
  • СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

 ВТОРНИК, СРЕДА  И ЧЕТВРТОК

09:30 – 14ч00 ч.

E-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

 

 

Ј.П.„Охридски Комуналец” ги известува граѓаните на општина Охрид дека за проблемите кои ги имаат околу собирањето на кабаст и зелен отпад, како и пријавување на  случаи на несоодветно депониран отпад и создавање на мини-депонии, достапен  е дежурниот телефон  075-495-428 секој ден во неделата од  07.00 часот до 21 часот.

OТВОРЕН ТЕЛЕФОН ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

  • +389 46 260 011
  • 0800 88 800 (бесплатно преку фиксен телефон)
од 08:00 – 22:00 часот