Согласно годишната програма за 2022 на Секторот за заштита на животната средина и управување со отпад, со одвиваше акција за чистење на дното на Охридското езеро кај Трпејца. Чистењето го реализираше „Клубот за подводни активности“.

Од дното на езерото беше извадена поголема количина на отпад,  стари гуми, пластични и стаклени шишиња, шпорети бојлери, телевизори и покуќнина.

Целта на акцијата е заштита на Охридското езеро и подигање на јавната свест.