Ве известуваме дека прекинатата 8-ма седница на Советот на општина Охрид, која беше одржана на ден 10.02.2022 година, ќе продолжи на ден 18.04.2022 година (понеделник), веднаш по завршувањето на закажаната 10-та седница.