Општина Охрид   објавува Конкурс за избор на идејно решение за лого по повод 80 годишнината од ослободувањето на Охрид.

Целта на  логото е со низа на културни и спортски настани да се одбележи јубилејот 80 години слободен Охрид.

Сите настани организирани или поддржани од Општината  ќе го носат логото кое ќе го избере стручна жири – комисија формирана од градоначалникот на Општина Охрид.

Сите знаедно под плаво белото знаме на Општина Охрид да го прославиме 7 Ноември – Денот на ослободувањето на Општина Охрид.

По повод големиот Јубилеј  Општина Охрид ќе организира  повеќе активности со сите охридски репрезенти (културни, образовни, спортски, научни и сл), а главната свеченост ќе биде на 7.11.2024 година на самиот роденден на Охрид.

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ЛОГО ПО ПОВОД 80 ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ОХРИД