Иницијативниот одбор за оддржување на конститутивната седница на Локалното собрание на млади на денешната седница ја утврди листата на кандидати за членови на Локалното собрание на млади на општина Охрид која ќе биде предложена за верификација на самата седница. Иницијативниот одбор уште еднаш известува дека конститутивната седница на Локалното собрание на млади на општина Охрид ќе се оддржи на ден 28.04.2021 година (среда) во 09.45 часот во Големата сала на Советот на општина Охрид. Лицата кои се на списокот треба да се дојдени најдоцна 10 минути пред почетокот на Собранието и со себе да носат важечка лична карта за идентификација.

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ОБНОВЕНО: ЈАВЕН ПОВИК ЗА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ОХРИД