Во рамки на Европската недела на спортот, денес, во ООУ „Братско единство“ Лескајца, се организираа спортско – рекреативни активности.

Целта на Европската недела на спортот е обезбедување можности за сите деца да бидат активни преку спортски игри.