Екипите на ЈП „Водовод“ започнаа работни активности за поставување на нова водоводна линија на улицата „Ирена Мирка Гинова“.

Со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на жителите, се поставува цевковод од полиетиленски материјал, со профил ф63 во должина од 104 м.

Активностите се дел од годишната програма за водоснабдување на Општина Охрид.