Во ОМУ „Методи Патчев“, денес, старата и дотраена дограма се заменува со нова и енергетски ефикасна. Нови прозорци ќе бидат поставени во сите простории од училиштето.

Претходно во училиштето беше реконструирана старата ограда и се изврши дооградување на дворот.