Со средства од буџетот на Општина Охрид поставено е ново детско игралиште во населбата „Воска“, во непосредна близина на спортските терени.

Игралиштето е опремено со најсовремени детски реквизити со  гумирана подлога. Просторот е соодветно ограден и уреден со урбана опрема.

Работните активности за поставување на игралиштето ги изведуваа екипите на ЈП „Градски Пазар“.

Со цел да се подобрат условите за забава на најмладите, во текот на изминатиот период беше извршена реконструкција и санација на детските игралишта на неколку локации во општината.