Со финансиска поддршка и по налог на Општина Охрид, екипи на  ЈП „Градски Пазар“  деновиве извршија  комплетна реконструкција  и поставување  нови реквизити на детското игралиште во с.Косел.

Во рамки на проектот  се изврши    реконструкција на старата метална ограда  на спортското игралиште, а целосно нова метална ограда  доби детското  игралиште во  ова охридско село.  Со тоа се создадоа поволни услови за спорт и рекреација  на младите и  насочување  кон здрави животни навики.