Триесет и четвртата седница на Советот на општина Охрид ќе се одржи на ден 25.10.2019 година  (петок) со почеток во 8:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д