Ве известуваме дека поради неодложно отсуство на Градоначалникот на општина Охрид, се одлага одржувањето на 55 – тата седница на Советот на општина Охрид – седницата за советнички прашања.

За времето на одржување на седницата дополнително ќе бидете известени.