Со седумдесет и три точки на дневниот ред, денес беше одржана педесет и осмата седница на Советот на Општина Охрид. Седницата започна со дополнување и повлекување на точки од дневниот ред, по што советничката група на ВМРО ДПМНЕ ја напушти седницата.

Советниците денес усвоија повеќе одлуки кои се однесуваа на работата на основните и средните училишта во градов, јавните претпријатија и угостителските објекти. На седницата беа усвоени и повеќе одлуки за субвенционирање на занаетчии, линискиот превоз и давателите на услуги поврзани со водениот превоз и сместувачките капацитети од мал обем.

На седницата беа усвоении и повеќе одлуки од урбанистичката сфера.

 

 

 

@Д Н Е В Е Н   Р Е Д