Советот на општина Охрид, денес, го одржа продолжението на 28-та седница.

На продолжението на седницата двете точки од дневниот ред,  Предлог- одлука  за давање согласност на Одлуката за усвојување на изменет годишен план  за вработување во ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид  за 2019 година и информацијата околу состојбата и начинот на користење на плажите на територија на општина Охрид, беа повлечени од предлагачот и ќе бидат поставени на наредна седница.