Во период од 1-ви јули до 31 август 2023 година се забранува изведување градежни работи  од типот висока и ниска градба, прекопувања на улици, тротоари и патеки на подрачјето на Општина Охрид.

Оваа забрана важи за  просторот под булевар „Туристичка“ до Охридското Езеро и тоа  на потегот од „Билјанини извори“ до реката Даљан, просторот над булевар „Туристичка“ во длабочина од 50м и туристичките локации на потегот од каналот Студенчишта до манастирскиот комплекс „Св. Наум“. 

Одлуката за забрана за изведување градежни работи во летниот период во Охрид е во согласност со член 62 од Законот за Локална самоуправа и член 83 од Статутот на Oпштина Охрид.