Општина Охрид упатува апел до сопствениците на стари и хаварисани моторни возила, кои се поставени на сообраќајниците, паркинзите, тротоарите и другите јавни површини, истите да ги отстранат во рок од три дена.

Во спротивно надлежните општински служби, во соработка со СВР Охрид и ЈП „Охридски Комуналец” ќе преземат мерки и акции за нивно подигнување и отстранување, на трошок на сопствениците.