Веќе закажаната 57 Седница на Советот на Општина Охрид за 15 март, ќе се одржи без физичко присуство на советниците. Седницата ќе започне во закажаниот термин од 11 часот и ќе се одржи преку интернет платформата ЗУМ.