Со седумнаесет гласови за, денес на четириесет и втората седница, Перчо Божиноски е избран за нов претседател на Советот на Општина Охрид. Претходно советниците донесоа одлука за престанок на мандатот на Сашо Донев, поради неговиот избор за пратеник во собранието на Република Македонија.

На истата седница беше верификуван мандатот на новиот советник Александар Здравески.