На следниот линк можете да ја проследите ПЕТТАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ОД ФОРУМОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ОПШТИНА ОХРИД. Форумот на заедниците е дел од втората компонента на проектот „Зајакнување на општинските совети“, кои Општина Охрид го реализира во соработка со УНДП и Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија