Деновиве започнаа да се изведуваат подготвителни активности за реконструкција на улицата „Прва Македонска ударна бригада“ од крстосницата со улицата „Питу Гули” до „Стобекс”.

Во моментов се работи на преместување на дистрибутивната нисконапонска мрежа за пренос електрична енергија и замена на постоечките дрвени столбови со нови бетонски столбови.

Проектот за реконструкција на улицата „Прва Македонска ударна бригада“ е дел од годишната Програма за уредување на градежно земјиште и за оваа намена од буџетот на општина Охрид се издвоени 13 милиони денари.